• نویسنده : admin , نوشته شده در: ۹ تیر۱۳۹۴
 • متن عاشقانه

  عاشقانه

  عشق

  اس ام اس عاشقانه

  images

  متن عاشقانه ۱

  ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻌﺮﯾﺴﺖ
  ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ ، ” ﺗﻮ ” ﻓﻘﻂ
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺩﯾﻒ ﺑﺎﺵ !

  متن عاشقانه ۲

  ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ،
  ﺑـــــــﻬﺎﺭ ﺑﺎﺵ ... ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ
  ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ! .…

  متن عاشقانه ۳

  ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻝ ﺷﺎﻥ ﻣﯽ
  ﺧﻮﺍﻫﺪ، ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ، ﺗﻮ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﻨﯽ ...
  ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﮐــــﻮﻩ ﺁﻣﺪﻩ
  ﺑﺎﺷﯽ !

  متن عاشقانه ۴

  باران بهانه ای بود که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی…

  کاش نه کوچه انتهایی داشت و نه باران بند می آمد...

  متن عاشقانه ۵

  ﺍﮔﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻧﻤﯿﺸﻨﻮﯼ ﺩﻭﺳﺘﺖ
  ﺩﺍﺭﻡ
  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺩﻟﻤﻪ ، ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ
  ﻣﻌﺮﻓﺘﻢ ﮐﻤﻪ !

  متن عاشقانه ۶

  ﮔﻔﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻗﻄﺮﺍﺕ
  ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ
  ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
  ﭼﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﮔﺮﻓﺘﯽ ...

  متن عاشقانه ۷

  ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ، ﮐﻤﺘﺮ
  ﺍﺯ ﺧﺪﺍﯾﻢ
  ﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﺍﻡ ﻭ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺧﺪﺍﯾﻢ ...

 • برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نظرات درباره این مطلب